سەرەتاپێشەکییەکان هۆنراوەکان دەستنووسکتێبئەرشیڤپەیوەندی

صابوونی کەففی پێیە کەفی زاری چاپلووس

1
صابوونی کەففی پێیە کەفی زاری چاپلووس
خاصییەتی ڕەقیقی هەیە نەرمیی زوبانی لووس
لاپەڕەی 237
کەففی پێ: بەری پێ .
زار: دەم .
چاپلووس: مەراییکەر و شانتەکێن .
خاصییەت: نیشانەی تایبەتیی .
ڕەققی: سابوونی ڕەقیی .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
وایە: لەپی دەمی پیاوی مەراییکەر و ڕیاباز، لە کاتێکا کە ئەدوێ و مەرایی ئەکا و کەف ئەچەرێنێ، سابووناوی بۆ قسە لەگەڵ کراوەکە پێیە، پیاوی مەراییکەر و ڕیاباز ئەڕژێتە سەر زەویی، سابووناوی بەرپێیە، بۆ هەڵخلیسکاندنی قسە لەگەڵ کراوەکەی ڕشتووە. نەرمیی زمانی لووسیش، بۆ خەڵک هەڵخەڵەتاندن، خاسییەتی سابوونی ڕەقیی پێوەیە و کە بنیادەمی دا بە عەرزا زرمەی لێ هەڵدەستێنێ.
بە نیشانەی شیعرەکانی پاشەوەدا، وابزانین مەبەستی نالییی لەم چاپلووس و زمان لووسە (دنیا) بێ کە بنیادەم لە خشتە ئەبا، بەڵام بە تێکڕاییش هەر ڕاستە و دەست ئەدا.
لێکدانەوەی ئەدەبی
لە کۆکردنەوەی (کەفف) و (کەف) دا جیناسی ناقیص و لە (ڕەققی) و (نەرمیی) ـدا طیباق و لە (زار) و (زوبان) ـدا تەرادوف و لە (ڕەققی) خۆیدا بەتایبەتی لەطافەت هەیە، چونکە مەعنای وشەکە بە عەرەبی پێچەوانەی مەعنا کوردییەکەیەتی.
دەستنووس
پێیە (« پەراوێزی » چر) و (عم) و (کم) و (گم) و (ت) و (ک) و (مز) و (اح) و (عب) و (من): پێتە.
2
ئەی دڵ! خەراجی حاصڵی ظوڵماتی بەحر و بەڕ
میراتی ئیعتیبارە لە فورزەندی فەیلەقووس
لاپەڕەی 238
ظوڵمات: تاریکی، بن .
ئیعتیبار: پەند وەرگرتن .
فورزەندی فەیلەقووس: ئەسکەندەری کوڕی فیلیپی مەکدوونی .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: ئەی دڵ ! ئەوەی لە بەروبوومی بنی دەریا وشکانی بۆ بنیادەم ئەمێنێتەوە، تەنه ئەو میراتەیە کە لە پێشینان بۆمان ماوەتەوە، کە ئەوەتە پەند لە ژیانی ئەسکەندەری کوڕی فیلیپی مەکدوونی وەرگرین کە دنیای هەموو گرت و کە مردیش لە بستێ زەوی و چەند یاردە جاو زیاتری پێ نەبڕا.
دەستنووس
ظوڵماتی بەحر و (« پەراوێزی » چر) و (چن) و (ت) و (ک) و (مز) و (اح): ظوڵمەت لە بەحر و.
شرۆڤەی مامۆستا مەسعوود
بەیتی یەکەمی لاپەڕە 238:
ئەی دڵ! خەراجی حاصڵی ظوڵماتی بەحر و بەڕ
میراتی ئیعتیبارە لە فرزەندی فەیلەقووس
شەرحەکە «فرزەندی فەیلەقووس»ی بە ئەسکەندەری مەکەدۆنی لێک داوەتەوە: وا دەزانم مەبەستی ئەسکەندەری زولقەرنەینی ناو کتێبی ئەسکەندەرنامەیە کە گۆیا هەموو دنیای گرتووە بە تاریک و ڕووناکیەوە. دەشڵێ: «ئەوەی بۆ بنیادەم دەمێنێتەوە تەنها ئەو میراتەیە کە لە پێشینان بۆمان ماوەتەوە...» وەک بۆی دەچم مەبەسی نالی ئەوەیە کە «ئیعتیبار» واتە عیبرەت و پەند وەرگرتن لە جیهانگیریی ئەسکەندەر تەنها میراتێکە بۆمان ماوەتەوە، هەرچی «خەراجی حاصڵی ظوڵماتی بەحر و بەڕ» هەیە لەوەی زولقەرنەین وەری گرتووە لەو عیبرەتە بەولاوە هیچی نەماوە و نامێنێ.
3
بونیانی کیبر و سەرکەشییە طاقی کیسرەوی
دانانی ظوڵم و ڕووڕەشییە تەختی ئابنووس
لاپەڕەی 238
بونیان: کۆشک و سەرا .
کیبر: فیز .
سەرکەشی: یاخیگەریی .
طاقی کیسرەوی: تاقی کیسرا کە پاشماوەکەی لە نزیکی شاری سەلمان پاکەوەیە .
ئابنووس: درەختێکە دارەکەی زۆر قورس و ڕەقە .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: تاقی کیسرا کە سەری گەیشتبوە کەشکەلانی فەلەک، کۆشکی فیز بەسەر خەڵکا کردن و لە خوا یاخی بوون بو. تەختی لە دار ئابنووسی ڕەشی بریقەداریش نیشانەی جەور و ستەم و ڕووڕەشیی ئەو پادشایەیە لە سەری دائەنیشێ.. نالییی ئەیەوێ بڵێ: هەر ئەوەی کە زۆرداران بە نیشانەی گەورەیی خۆیانی دائەنێن، هەر ئەوە خۆی نیشانەی هیچ و پوچییانە.
لێکدانەوەی ئەدەبی
لە یەکخستنی (بونیان) و (تاق) و (تەخت) و (ڕووڕەش) و (ئابنووس) دا تەناسوب هەیە.
4
بنواڕە بوونی ئەووەڵت و چوونی ئاخرت:
هاتی چ ڕووت و قووت و هەڵاتی چ لووس و پووس؟!
لاپەڕەی 239
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: ئەی ئادەمیزادی لە خۆ بایی بوو ! بیرێ لە خۆت بکەرەوە، چۆن هاتیتە دنیاوە و چۆن ڕۆیشتی.. بە ڕووت و قووتی لە دایک بوویت و بە تاڵان کراویی و ڕووت کراوەیی ڕۆیشتی.. کەواتە دنیا بۆ ئەوە ناشێ پشتی پێ ببەستی..
لە وشەی (هاتی) و (هەڵاتی) ـدا ئیشارەت بۆ ئەوە کراوە کە بنیادەم کە دێتە دنیاوە ئاگای لە هیچ نییە و بە ئاسانی دێ. بەڵام پاشان ئەوەندە ئەرک و مەینەتی ژیانی بەسەرا ئەتلێتەوە، خۆزگەی مەرگی خۆی ئەخوازێ و ئەیەوێ لە دەس ژیان هەڵبێ.. هەروەها لە وشەی (لووس و پووس) ـیشدا ئیشارەتێک بۆ ئەوە کراوە کە بنیادەم کە مرد، هەرچیی هەیە، میراتگر لێی دائەماڵن بۆ خۆیان و ساوسێوەی ئەدەن و ئەوجا حەواڵەی ئەو دنیای ئەکەن.
لێکدانەوەی ئەدەبی
لە یەکخستنی (بوون) و (چوون) و (ڕووت) و (قووت) و (لووس) و (پووس) دا جیناسی لاحیق و لە یەکخستنی (ئەوەوڵ) و (ئاخر) دا طیباق و لە کۆکردنەوەی (ڕووت و قووت) و (لووس و پووس) دا تەناسوب هەیە.
5
گەر فەڕڕ و تاج و زینەت و شەوکەت وەفای دەبوو
بێ دەردیسەر دەمانەوە بۆ طاوس و خەرووس
لاپەڕەی 239
فەڕ: جوانیی .
خەرووس: کەڵەشێر .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: ئەگەر جوانیی و تاج و شان و شکۆ وەفایان بووایە، بەئاسانی بۆ تاوس و کەڵەشێر ئەمانەوە، کە هەمیشە نازیان پێوە ئەکەن و بەخۆیانیانەوە دەرئەخەن و بێ قەدر ڕایان ناگرن. مەبەست لە تاجی تاوس و کەڵەشێر پۆپنەکەیانە.
دەستنووس
فەڕڕ و (چن) و (کم) و (ک) و (ت) و (مز) و (عب) و (من): پەڕ و. تاج و (کم) و (من): تاجی. دمانەوە (کم) و (من): دەمایەوە.
6
گەر ئاب و تابی جەننەتیی و دۆزەخیت دەوێ
بنواڕە نێو چەوانی بەشووش و برۆی عەبووس
لاپەڕەی 240
ئاب: ئاو، تەڕایی . مەبەست فێنکییە . تاب و تاو، گەرمی .
جەننەتیی: بەهەشتیی .
دۆزەخیی: جەهەننەمیی .
بەشووش: ڕووخۆش .
عەبووس: ڕووگرژ .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: ئەگەر ئەتەوێ چاوت بە ناوچاوی فێنکی بنیادەمی بەهەشتیی و ناوچاوی ئاگرینی بنیادەمی جەهەننەمیی بکەوێ، سەیری ناوچاوی بنیادەمی ڕووخۆش و بنیادەمی ڕووگرژ بکە. ڕووی خۆش نیشانەی بەهەشتیی و ڕووی گرژ نیشانەی جەهەننەمییە.
لێکدانەوەی ئەدەبی
لەنێوان (ئاب) و (تاب) و (جەننەتی) و (دۆزەخیی) و (بەشووش) و (عەبوسس) ـدا طیباق و لەنێوان (ئاب و تاب) و (جەننەتیی و دۆزەخیی) و (بەشووش و عەبووس) ـدا لەف و نەشری مورەتتەب هەیە.
دەستنووس
نێو (گم) و (من): ناو.
7
بۆ مەشقی عیشقی زوڵفی نیگار و نیگارشی
«نالیی» لە خامەدا بووەتە شاهی طوڕڕەنووس
لاپەڕەی 240
مەشق: ڕوونووس کردنەوەی خەتی خۆش بۆ فێربوونی نووسینی جوان .
نیگار: وێنە . ئافرەتی وەک وێنە جوان، یار .
نیگارش: نووسین و نەخشکردن .
طوڕڕەنووس: ئەوەی نەخشی لوول و ئاڵۆزاو ئەنووسێ .
شرۆڤەی مامۆستایانی مودەڕیس
واتە: نالییی، بۆ ئەوەی فێر ببێ مەشقی خۆشەویستیی زوڵفی یار و جوانیی و ڕازانەوەی ئەو زوڵفە بکا، بووە بە شای طوڕڕەنووسان، لەناو قەڵەمدا لوولی خواردووە و پێچراوەتەوە. ئەیەوێ بڵێ ئەوەی دڵی بە زوڵفی یارەوە بێ، ئەبێ فێر ببێ لەتاو دەرد و ئازار وەک ئەو زوڵفە لوول بخوا. منیش بۆ فێربوونی ئەو خۆشەویستیی و لوولخواردنە، بووم بە تاڵە باریکەکانی ناو قەڵەم و ئەوەندە مەرەکەبم هەڵمژیوە (مەشقم کردووە)، لوول بووم (تاڵە باریکەکانی ناو قەڵەمی قامیش لوولن) و لە ڕەشیی و لوولیدا بووم بە شای طوڕڕەنووسان..
زیادەڕەوی و وێنەی ناسکی ئەدەبی وا نەبێ، بۆچی باشە !
ئەم شیعرەش بەڵگەیەکی ترە کەوا نازناوی (نالییی) بە لامی بچووکە نەک بە لامی قەڵەو، چونکە (نال) لەناو قەڵەمدایە و (خامە) ش قەڵەمە.
لێکدانەوەی ئەدەبی
لە کۆکردنەوەی (مەشق) و (عەشق) ـدا جیناسی لاحیق و لە کۆکردنەوەی (نیگار) و (نیگارش) دا جیناسی ناقیص و لەنێوان (مەشق و (نیگار) و (نال) و (خامە) و (طوڕڕەنووس) دا تەناسوب هەیە.
دەستنووس
مەشقی عیشقی (ت) و (ک) و (مز) (اح) و (عب): عیشقی مەشقی. نیگار و (چن) و (ت) و (ک) و (اح): نیگاری و. (عم): نیگاری.